Dijete

September
3
2008
Pitanje težineCitat:
Svako je sam sebi najteži
Najnovija istraživanja pokazuju da se bez individualnog

pristupa izmenjenom režimu ishrane može ozbiljno dovesti u

pitanje zdravlje.....Bez izračunatog BFI, BMI, BWI, kao i stanja kostiju i mišića i dnevnog kalorijskog unosa ne može se pristupiti dijetiEkstremno opasno je preduzimanje bilo kakve fizičke

aktivnosti bez odobrenja lekara
Ko je online
Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 71
Koliko clanova ima idealna porodica?