Ekologija i Reciklaza

June
3
2010
Podrska ocuvanju prirode - neko ko radi za zdraviju zivotnu sredinu.
(preuzeto sa sajta www.zerowaste.rs)

:mete:


Nebojša Vraneš rođen je maja 1968, u Beogradu. Osnivač je i suvlasnik kompanije Strategija ekološke trgovine (SET d.o.o.). U saradnjisa Institutom „Mihajlo Pupin“, i Ministarstvom nauke i životne sredine realizovao je projekat postrojenja za reciklažu električnog i elektronskog otpada, prvi u regionu. Veoma angažovan u ovoj oblasti, posvećen je, takođe, edukaciji javnosti o opasnostima neadekvatnog odlaganja otpada i suštinskim prednostima reciklaže u skladu sa strategijom ZERO WASTE. Nebojša Vraneš živi u Beogradu, oženjen je i ponosni roditelj jednog sina.

Strategija Ekološke Trgovine - SET (S.E.Trade d.o.o.) kompanija garantuje da ni gram (0/zero) elektronskog i elektricnog otpada koje preuzme nece završiti na deponijama u Srbiji ili inostranstvu.

Preduzece za menadžment i ekološka istraživanja S.E.Trade d.o.o. obavlja poslove sakupljanja, transporta, primarne obrade i tretmana
otpada, skladištenje i odlaganje otpada na lokaciji Slanacki put 26, Beograd i ispunjava propisane uslove sa aspekta zaštite životne
sredine a u skladu sa merama predvidenim za smanje ili sprecavanje štetnih uticaja na životnu sredinu , datim u verifikovanoj Studiji uticaja na životnu sredinu Projekta reciklaže elektronskog otpada na k.p. 1186 KO Višnjica, Zakonom o postupanju sa otpadnim materijama (Sl.Gl.RS br.25/96 i 26/96) Pravilnikom o postupanju sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija (Sl.Gl. RS br 12/95) Pravilnikom o uslovima i nacinu razvrstavanja, pakovanja, i cuvanja sekundarnih sirovina (Sl.Gl. RS br 55/01) i ostalim propisima iz oblasti zaštite životne sredine. Pokretanje pogona za reciklažu elektronske i elektricne opreme predstavlja drugu fazu projekta: RAZVOJ TEHNOLOGIJE ZA RECIKLAŽU ELEKTRONSKE I ELEKTRTICNE OPREME koji realizuje SETrade u saradnji sa Institutom Mihailo Pupin (Evidencioni broj projekta TR --6709 B)

Recikliranje

Otpad od elektronskih i elektricnih proizvoda je otpad od proizvoda ciji rad zavisi od elektricne struje ili elektromagnenih polja, u tu grupu ulaze sledeci uredaji:

1. elektricni i elekronski aparati
2. IT oprema i oprema za telekomunikacije
3. monitori
4. aparati za hladenje i zamrzavanje
5. mali i veliki aparati za domacinstvo
6. oprema široke potrošnje za razonodu
7. televizijski prijemnici
8. oprema za osvetljenje: osvetljenja
9. oprema za osvetljenje: sijalice
10. industrijski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata)
11. igracke, oprema za rekreaciju,sport
12. medicinske naprave (osim inplantiranih i infektivnih proizvoda)
13. instrumenti za pracenje i nadzor
14. automati
15. transformatori

kao i proizvodi namenjeni za proizvodnju, prenos ( kablovi, užad, provodnici) i merenje struje i elektromagnenih polja.

Referenc lista:
Ministarstvo zaštite životne sredine, Institut MihajloPupin, Institut za nuklearne nauke Vinca, Ministarstvo finansija (Trezor), Kolubara, Beogradski univerzitet (FON,Filološki fakultet, Biološki fakultet,Tehnološki fakultet,Stomatološki fakultet,Beogradska poslovna škola,Šumarski fakultet, Tehikum Taurunum), MUP Srbije, Kriminalisticko Policijska Akademija, Narodna Banka,Vojska Srbije, Grad Beograd-gradska uprava, Republika Srbija-Služba zajednickih poslova republickih organa,Opština Palilula, Opština Cukarica, Politehnicka škola, Prvi opštinski sud, Treci opštinski sud, Cetvrto opštinsko javno tužilaštvo,Drugo opštinsko javno tužilaštvo,Okružni sud u Beogradu, Uprava Carina,DZ Zemun, Gerijatrijski centar Bežanijska kosa, Zavod za intelektualnu svojinu, Urbanisticki zavod,Gradski Zavod za Gerantologiju, Republicki Zavod za Statistiku, Republicki Seizmološki Zavod, Republicki Zavod za veštacenje,ZZZZ studenata, Etnografski muzej, Opština Voždovac, Beogradske elektrane, Savez samostalnih sindikata Srbije, TelekomSrbije, Gradska cistoca, Centar za reciklažu, GSP Beograd,Železnice Srbije,Zmaj, Elektromreža Srbije,“ Siemens Beograd“, „Siemens Enterprise Communications“, Sholc, British American Tabacco, Verano Motors, Hewlett Packard, Computer land, Likom d.o.o., Pakom Niš, PB Nitom, TSMod, Jugoimport-SDPR, Omega, Mangal, LiderRSP, ERG, Dilektra, 034 Kragujevac ,Direct Media, B-92, Pink Digital System,Strategic Marketing ,ERC Commerce Computers, EFG Banka, Unicredy Bank, Komercijalna banka, Hemigum, THNK group, PC Centar, Comp Jet , Serbia Broadband-Srpske kablovske Mreže, ETC electronic ,WEG, Logo, Gama group,Privredni savetnik,YU Ardo, KimTec,Tehnomania, GlobeNet, K&K, Sinteh, Frikom, IrisMega, EI Niš, Idea, Apple, Kinoteka, Saga, Dolbi, SirovinaBanatZrenjanin, Metro
Cash & Carry SamSon, Lika sistem, Euro SFC Group,Sea & Sky, BG Elektronik, Pernord Ricard Srbija ,Prizma, Elektromodul, Relej,Ivancic i sinovi, Medunarodna organizacija za migracije, Peta beogradska gimnazija, Kanadska ambasada, Handicap international, HI-TECH, Westaco, Ingrap Omni Valjevo, Potis Požarevac, Credybanka, Bit Com, Minel Šreder, Deloitte VHP sistem, KBC banka, Republicka direkcija za robne rezerve, Worldwide Clinical Trials, MS Termopro, Delta Real Estate, Finska ambasada, Praxis Elektrovojvodina , Elektrodistribucija Srbije, , IGM Okruglica, Zavod za udžbenike, Šahovski savez Srbije,PS Confidas, AD Centroprojekt, ENTEL-Energoprojekt ,Institut za strane jezike, Alliance One Tobacco,Airport City Managmement i mnogi drugi.
Reciklaža elektronskog i elektricnog otpada je društvena odgovornost!

Kontakt
Adresa:
Slanacki put 26
11060 Beograd
info@zerowaste.rs
Web:
www.setreciklaza.com
www.setreciklaza.rs
www.zerowaste.rs
www.zerowaste.co.rs
Ko je online
Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
Gosti: 106
Koliko clanova ima idealna porodica?