Kako dojenje topi kalorije

18.05.2015, 21:59
Bebe - Kako dojenje topi kalorije

Redovni obroci, raznovrsna ishrana, svakodnevne šetnje majke i bebe, utièu na dobro raspoloženje ne samo majke koja doji, veæ i na odojèe. Na taj naèin se pospešuje i proizvodnja mleka dojilje. Nervna napetost, umor ili stres u životu dojilje utièu na kolièinu i kvalitet mleka.

Prvih šest do osam nedelja u periodu dojenja je period u kojem se majka i beba navikavaju jedno na drugo, i u kojem je neophodno uspostaviti redovan ritam obroka za majku. Redovan ritam obroka ukljuèuje pet obroka: doruèak, užinu, ruèak, užinu, veèeru. U ovom kljuènom periodu dojenja neophodno je da majka koja doji bude posveæena samo novoroðenoj bebi. Kada beba spava, neophodno je i da se mama odmara.

Bebe koje se hrane majèinim mlekom su otpornije na bolesti jer su 80% æelija u majèinom mleku makrofagi koji su odgovorni za borbu protiv bakterija i virusa. Potrebe u energiji, gradivnim i zaštitnim materijama za majku koja doji novoroðenèe/odojèe su veæe nego u trudnoæi. Nije teško zakljuèiti zbog èega potrebe u energiji, gradivnim i zaštitnim materijama novoroðenèeta, a kasnije i odojèeta, zavise od ishrane majke.Majèino mleko sadrži najmanje 100 komponenti/èinilaca koji se ne nalaze u gotovim formulama za ishranu novoroðenèadi/odojèadi. Nijedno dete nije alergièno na majèino mlako, ali naèin ishrane majke utièe na ponašanje bebe.

Tokom prvih šest meseci dnevna kolièina mleka koju dojilja poklanja svojoj bebi je 600 do 900 ml! Dnevna kolièina mleka koja se stvara u organizmu majke je veæa ili manja u zavisnosti od potreba novoroðenèeta ili odojèeta. Šolja majèinog mleka od 250 ml obezbeðuje novoroðenèetu i odojèetu 225 kcal. Kako bi odojèetu bilo obezbeðeno 750 ml mleka, majka mora da osigura dodatnih 700 kcal.


Neka vas gubitak kilograma ne brine

Masne naslage koje su se stvorile tokom trudnoæe obezbeðuju 200 – 300 kcal u periodu prva tri meseca dojenja (laktacije). Dodatnih 500 kcal neophodno je obezbediti u daljem periodu dojenja.

Mnoge žene su zabrinute gubitkom kilograma nakon poroðaja. Veæina dojilja, gube na telesnoj masi u proseku od 0,5 do 1 kg za mesec dana u toku prvih šest meseci dojenja. Veæi gubitak u telesnoj masi nije poželjan, niti se preporuèuju radikalnije mere za gubitak dobijenih kilograma tokom perioda trudnoæe i dojenja.

Potrebe u belanèevinama su veæe u odnosu na žene koje nisu trudne i koje ne doje i iznose 15 do 20 grama dnevno. Najjednostavniji raèun je 1 gram belanèevina svaki dan za svakih pola kilograma telesne mase. Namirnice bogate belanèevinama su mleko, mleèni proizvodi, meso i mesne preraðevine...

Unos vode mora da bude veæi od jedne litre dnevno, a unos teènosti mora biti obezbeðen i unosom dodatnih kolièina teènosti – šolja mleka, èaša soka... Ukoliko dojilja unosi manje teènosti, kolièina unete teènosti æe biti saèuvana za novoroðenèe/odojèe, a na taj naèin æe organizam dojilje biti u opasnosti time æe manje mokriti, èime æe se mokraæa koncentrisati više nego što je fiziološki, te æe se na taj naèin stvarati uslovi za nastanak bubrežnih kamenaca.

Masti treba da obezbede od 40% do 50% energetskih potreba novoroðenèeta i odojèeta. Majèino mleko, kao i formule mleka, ukoliko je to neophodno, obezbeðuju 50% energije iz masti.

Unos pojedinih vitamina u ishrani majke utièe na kvalitet mleka. To se odnosi na vitamine C, B6, B12, A i D. Ukoiliko je unos ovih vitamina manji, unos je manji i za novoroðenèe/odojèe. Unos kalcijuma za novoroðenèe/odojèe u mnogome zavisi i od rezervi kalcijuma u organizmu majke.

Potrebe u folnoj kiselini su poveæane jer je neophodno zadovoljiti potrebe u ovom vrlo važnom vitaminu i majkama i bebama.

Unos kalcijuma zavisi od ishrane majke – unos mleka i mleènih proizvoda mora biti adekvatan. Neophodno je izbegavati duvan i alkohol, kao i upotrebu lekova, a ukoliko su oni neophodni, potrebno je savetovanje sa ordinirajuæim lekarom.

Izvor: bebac.com

Komentari

Obavestenje: Komentari nisu zvanicni stavovi ovog sajta već subjektivna mišljenja. ZenskiSvet.com nije odgovoran za stavove koji su iznešeni u komentarima i oni su vlasništvo njihovih autora.
Trenutno ima 0 komentara
Da bi ste mogli da komentarisete clanke morate se registrovati
    Vezane vesti

    Ko je online

    Clanovi: Trenutno nema logovanih clanova
    Gosti: 83

    Anketa

    Koliko clanova ima idealna porodica?